Privacy verklaring

Hondenpension Wiggers, gevestigd aan Haansweg 12 8101 PS Raalte, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Laatste wijziging: 1 juli 2020

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hondenpension Wiggers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij respecteren je privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op onze website en wanneer je informatie opvraagt en/of een dienst bij ons afneemt.

Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je de website te verlaten.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website of een dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met ons.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Tevens verwerken wij gegevens van je hond(en) die nodig zijn om onze diensten goed te kunnen uitvoeren.

De persoonsgegevens worden bewaard totdat je een verzoek indient om deze gegevens te verwijderen. Dit verzoek kan ingediend worden via info@hondenpensionwiggers.nl.

Indien je niet wenst om persoonsgegevens aan ons te verstrekken, zijn wij niet in staat om de diensten aan je te leveren. Hierdoor kan het zijn dat wij niet kunnen voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij jou.

Hondenpension Wiggers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uitvoeren van onze diensten zoals pension, dagopvang en uitlaatservice
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Facturering
 • Hondenpension Wiggers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden
Hondenpension Wiggers verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. We hebben een verwerkersovereenkomst met Docasoft pension software en onze accountant ten behoeve van de boekhoudkundige administratie.

Cookies & Session cookies
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hondenpension Wiggers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hondenpensionwiggers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Klacht indienen
Indien je een klacht wil indienen over Hondenpension Wiggers met betrekking tot het verwerken van je persoonsgegevens, dan kunt je dit bij ons melden:

 • Contactpersoon: Anja Wiggers
 • Hondenpension Wiggers
 • Haansweg 12
 • 8101 PS Raalte
 • info@hondenpensionwiggers.nl

Ook kun je de klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hoe je dit dient te doen, tref je aan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hondenpension Wiggers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@hondenpensionwiggers.nl